ลำดับ ไอดีเกมส์ แต้ม
1 maintenanxx 10
2 112345xx 0
3 adminxx 0
4 zheng10xx 0
5 pala24xx 0
6 64513xx 0
7 narinxx 0
8 boomzx00xx 0
9 thaipvpxnutxx 0
10 mesamkuxx 0